Datum uitspraak: 20-11-2020
Nummer uitspraak: 109360
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling maakt in groep 3 onvoldoende vorderingen op het gebied van rekenen, lezen en spelling. Zij verzuimt regelmatig en is sinds de tijdelijke sluiting van de school wegens de coronacrisis niet meer op school geweest. De school besluit om de leerling groep 3 over te laten doen. De moeder van de leerling is het niet eens met dit besluit. Zij stelt dat het besluit een volkomen verrassing is.   

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Inhoudelijk geldt dat het beeld van achterblijvende ontwikkeling van de leerling de beslissing van de school rechtvaardigt. Nadat de moeder had aangegeven zich niet te kunnen vinden in de doublure, heeft de school de leerling nog extra toetsen afgenomen. De uitslag van de toetsen bevestigden het beeld van de school. Het besluit om de leerling te laten doubleren is zorgvuldig en volgens door de school vastgelegd beleid tot stand gekomen.  
De school heeft al in februari 2020 aan de moeder aangegeven dat haar dochter mogelijk zou doubleren. Dit is niet zo herkend door de moeder. De school had er goed aan gedaan van het gesprek een verslag te maken en te controleren of de moeder goed begreep wat de situatie was.