Datum uitspraak: 07-11-2012
Nummer uitspraak: 105535
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een vader klaagt erover dat de school heeft besloten zijn zoon te laten doubleren. In het kader van de discussie over het doubleren heeft de intern begeleider voor advies contact opgenomen met de Raad voor de Kinderbescherming. De school heeft de door klager verzochte informatie niet volledig verstrekt. Alles overziend is de Commissie van oordeel dat de school een zorgvuldige afweging heeft gemaakt ten aanzien van het laten doubleren en dat er geen aanleiding is te veronderstellen dat de school niet heeft gehandeld in het belang van de zoon van klager. Het ontbreken van een protocol inzake doubleren is daarnaast niet klachtwaardig. De klacht is op dit punt ongegrond. De school heeft wel steken laten vallen bij het informeren van klager over een eventuele doublure. De school wist dat de (gescheiden) ouders niet optimaal met elkaar communiceerden. Zij had dan ook niet het initiatief voor het informeren van klager bij de moeder van de leerling moeten laten. De school heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Op dit punt is de klacht gegrond. De Commissie kan begrijpen dat de school advies wilde over hoe te handelen. Echter, de Raad voor de Kinderbescherming is geen instantie die advies geeft in dergelijke kwesties. Door de Raad te melden dat vader niet wilde meewerken aan het doubleren en dreigde met juridische procedures, heeft de school zich gewend tot een verkeerde instantie en daar nodeloos een bepaald beeld van klager aan de raadsonderzoeker overgebracht. Een beeld waarvan gebleken is dat de raadsonderzoeker het in haar rapport heeft vermeld. Hiermee is de informatie van de school een eigen leven gaan leiden. De klacht is op dit onderdeel gegrond.
Dat een klachtenprocedure is gestart, betekent echter niet dat de communicatie tussen de school en de klager(s) stopt en dat op vragen van een ouder niet meer hoeft te worden ingegaan. Daarnaast had het verstrekken van het leerlingdossier van klagers dochter wellicht de-escalerend gewerkt. Dit klachtonderdeel is gegrond.