Datum uitspraak: 20-09-2011
Nummer uitspraak: 105030
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De school stond al bijna twee jaar op het standpunt dat voor een juiste begeleiding de zoon van klager getest moest worden. Klagers geven aan zoon in verband met verhuizing op nieuwe school te willen plaatsen. School stelt AMK-melding te gaan doen tenzij zij hun zoon binnen paar maanden hebben laten onderzoeken.
De suggestie van de directeur, dat het gezin bij problemen met school vluchtgedrag vertoont, heeft klager gemotiveerd weersproken en is niet aannemelijk. Die suggestie, noch het feit dat klagers zoon was bevorderd naar groep 7 (en in die groep mogelijk, door de nieuwe school, getest moest worden), heeft als grond kunnen dienen voor de stelling van de directeur dat de zoon van klager zodanige zorg werd onthouden dat een AMK-melding op zijn plaats was, overigens zonder daartoe feitelijk over te gaan. De voorwaarde van de directeur, om slechts af te zien van een AMK-melding als zij voor een bepaalde datum van klager een kopie zou ontvangen van het onderzoeksrapport over zijn zoon is oneigenlijk geweest. De directeur heeft geen recht op een onderzoeksrapport over een uitgeschreven leerling. Klacht gegrond.
De school had zorgen over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van klagers zoon en heeft hierover informatie verstrekt aan de vervolgschool. Niet gebleken is dat deze of andere verstrekte informatie onjuist is geweest. Klacht ongegrond.