Datum uitspraak: 23-07-2021
Nummer uitspraak: 109542
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat er op de school van haar zoon een angstcultuur heerst en haar zoon onheus is bejegend. De school bestempelde haar zoon onterecht als een jongen met een gedragsprobleem. Een leerkracht heeft haar zoon geslagen en bij de keel gegrepen. Haar zoon werd gedwongen om een-op-een gesprekken te voeren met leerkrachten. Ook klaagt de moeder erover dat haar zoon is gepest door medeleerlingen en de school daar niet tegen optrad.
Verder klaagt de moeder erover dat de school niet correct is omgegaan met de persoonsgegevens van haar zoon. Het leerlingdossier is volgens haar onvolledig. Ook heeft de zorgcoördinator zonder de toestemming van moeder het dossier besproken met de rector van de school en informatie gedeeld over haar zoon met derden.

Advies van de Commissie
De klacht is deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond.

Toelichting
De Commissie stelde vast dat de klacht over het slaan en het bij de keel grijpen door een leerkracht te laat is ingediend. Die gebeurtenissen vonden meer dan een jaar geleden plaats. De Commissie kwam daarom niet aan een inhoudelijke beoordeling van deze punten toe. 
De Commissie kon niet vaststellen of er daadwerkelijk sprake was van stelselmatig pestgedrag naar de leerling. Wel stelde de Commissie vast dat er sprake was van een vervelende dynamiek tussen in ieder geval de zoon van klaagster en een medeleerling. De school voerde gesprekken met de zoon van klaagster en de medeleerling, om herhaling van incidenten te voorkomen. De school pakte de voorvallen hiermee voldoende op. 
De school sprak de zoon van klaagster aan op zijn gedrag. Leerkrachten mogen een leerling aanspreken en een-op-een gesprekken voeren met leerlingen. De zoon van klaagster vond dit onprettig. Dat is onvoldoende reden om te kunnen vaststellen dat er sprake is van een angstcultuur op de school.
De school bood meermaals inzage in het leerlingdossier. Het is aan klaagster om aan de school duidelijk te maken wat er onvolledig is in het leerlingdossier. De zorgcoördinator mocht in dit geval het dossier delen met de rector. Klaagster gaf toestemming om persoonsgegevens te delen met het samenwerkingsverband. De school en de voorgaande school mochten op basis van de wet informatie met elkaar uitwisselen over de leerling. De school hoefde hiervoor geen toestemming aan klaagster te vragen.

Trefwoorden: