Datum uitspraak: 16-01-2019
Nummer uitspraak: 108361
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een (gescheiden) vader is het niet eens met de wijze waarop het schooladvies van zijn zoon tot stand is gekomen. Het schooladvies vmbo-tl/havo is naar aanleiding van de uitkomst van de eindtoets aangepast naar havo. Volgens de vader had het schooladvies conform de uitslag van de eindtoets moeten worden aangepast naar vwo. Zijn zoon is een slimme leerling die voldoende gemotiveerd is voor het gymnasium. De vader is dan ook van mening dat onderzoek had moeten worden gedaan naar de capaciteiten van de leerling en dat is niet gebeurd.

Advies
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school heeft alle ouders geïnformeerd over de wijze waarop het schooladvies tot stand komt. In dit geval is niet helemaal duidelijk geworden of de school beide ouders heeft uitgenodigd voor een gesprek over dat schooladvies. De school heeft erkend dat het protocol informatievoorziening gescheiden ouders verbetering behoeft. De vader heeft echter zelf verklaard dat hij in verband met de communicatieproblemen met zijn ex-vrouw en in het belang van zijn zoon bewust aan de zijlijn is gebleven en hij ook niet overal op heeft gereageerd. Hij heeft pas in de laatste week van het schooljaar zijn mening over de capaciteiten van zijn zoon bij de school kenbaar gemaakt. Dat is te laat. Het schooladvies was gebaseerd op objectieve gegevens over meerdere schooljaren. Het -heroverwogen- schooladvies is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.