Datum uitspraak: 02-01-2018
Nummer uitspraak: 107817
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vierjarige leerling mag vanwege gedragsproblemen beperkt naar school. Na een incident waarbij de leerling ziek was en weigerde met zijn vader het klaslokaal te verlaten, is aan vader aangegeven dat de school voornemens was om een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit voornemen is dezelfde dag telefonisch met moeder gecommuniceerd. De aanleiding voor deze melding zijn de zorgen die de school heeft over de ontwikkeling van de leerling en de rol die ouders hierin spelen. Ouders klagen over de onterechte melding bij Veilig Thuis en het belemmeren van hun zoon in zijn ontwikkeling.

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting 
De school heeft vanwege het gedrag en de gebrekkige zindelijkheid van de leerling de toegang tot de school voor de leerling mogen beperken. De school heeft veel tijd aan de ontwikkeling van de leerling besteed en extra ondersteuning ingezet. Dit had onvoldoende resultaat, onder meer vanwege de complexe situatie waarbij ouders onderzoek afhielden. 
Vanwege de zorgen van de school over de ontwikkeling van de leerling en de houding van zijn ouders is het niet onredelijk dat de school een melding bij Veilig Thuis heeft gedaan. Wel beveelt de Commissie aan om het voornemen voor een melding in een apart gesprek met de ouders te bespreken, en dit bij voorkeur niet telefonisch te doen.