Datum uitspraak: 07-10-2013
Nummer uitspraak: 105594
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders klagen erover dat de groepsleerkracht het hoofd van hun zoon heeft omgedraaid en hem een pen in de hand heeft gedrukt. Daarnaast klagen zij erover dat de school niet bij machte is hun zoon op een goede manier te begeleiden en meent dat hij van school moet. Klaagster en de oma van de leerling stonden voor het raam van het klaslokaal op de leerling in te praten. Dat had een negatieve invloed op de leerling en de rest van de klas. Het is begrijpelijk dat de leerkracht de leerling weer bij de les heeft willen betrekken en hem heeft aangezet weer aan het werk te gaan. Dat zij hem daarbij van het raam heeft weggedraaid en mogelijk zijn pen terug in zijn hand heeft gestopt is begrijpelijk. Er is geen aanleiding aan te nemen dat daarbij onoorbare dingen zijn gebeurd. Het is duidelijk dat de school en klagers van mening verschilden over de wijze van begeleiding van de leerling. De Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat de school niet bij machte zou zijn passende begeleiding te geven. Wel heeft de school voorwaarden gesteld om de leerling kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. De school en klagers zijn hierin niet tot elkaar gekomen. Daaraan verbindt de Commissie niet de conclusie dat de school in dit proces iets te verwijten is. Klacht ongegrond.