Datum uitspraak: 18-03-2021
Nummer uitspraak: 109485
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat haar zoon tijdens een vechtpartij met een medeleerling in de klas door de leerkracht van achteren in een wurggreep omhoog is getrokken. Later die dag bleek dat hij een scheur en een breuk in zijn pink had. 
De leerkracht geeft aan dat hij tussenbeide is gekomen in de vechtpartij, maar ontkent dat hij hardhandig heeft opgetreden. Hij heeft de leerlingen omarmd en weggeleid uit de klas en vervolgens naar de kamer van de directeur gebracht. De zoon van klaagster heeft tegen de directeur en de intern begeleider, die ook BHV-er is, verklaard dat hij tijdens het vechten zijn hand tegen een stoel heeft geslagen. Volgens moeder voelde haar zoon zich op dat moment niet veilig genoeg om de waarheid te zeggen.
 
Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
Partijen spreken elkaar tegen over het vermeende handelen van de leerkracht. Daardoor kan de Commissie niet vaststellen dat de leerkracht hardhandig of anderszins verwijtbaar heeft gehandeld. De leerkracht heeft geprobeerd de-escalerend op te treden. Daar komt bij dat de leerling tegenover de directeur heeft verklaard dat hij door eigen toedoen zijn hand heeft geblesseerd. Zodra de leerkracht van dit letsel vernam, heeft hij geprobeerd een persoonlijk gesprek met de moeder te krijgen. Er is niet vast komen te staan dat de leerkracht onpedagogisch heeft gehandeld.