Datum uitspraak: 13-03-2018
Nummer uitspraak: 107937
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leraar pakt een boos kijkende leerling vast en kietelt haar terwijl zij op de grond ligt. De leerling geeft later aan dat niet prettig te hebben gevonden. De ouders klagen erover dat de leraar zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, in de zin van ongewenste seksuele intimiteit. Verder klagen zij erover dat de school niet heeft zorggedragen voor een veilig schoolklimaat. Ook klagen de ouders over de wijze waarop het bestuur hun klacht heeft afgehandeld.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Als een leerkracht een leerling die boos of verdrietig is wil opvrolijken, dan moet dat op een gepaste manier gebeuren. De leraar zou zich hebben kunnen realiseren dat een meisje van 10 lichamelijk contact in de vorm van kietelen als onprettig kan ervaren en dat kietelen onder bepaalde omstandigheden kan gelden als grensoverschrijdend gedrag. Het enkele kietelen kan in dit geval niet gelden als een seksuele intimiteit en verder is niets aangevoerd.
Dat klagers het schoolklimaat in het algemeen onveilig vonden, is niet aangetoond. De klacht ziet specifiek op het gedrag van de leraar en het feit dat de school hem had moeten ontslaan, wat niet is gebeurd.
Het bestuur heeft de klacht procedureel op de juiste manier behandeld en verschillende acties ondernomen. Die hebben tot een bepaald standpunt geleid. Hoewel uit het bericht van het bestuur niet meteen de beslissing duidelijk was, heeft het bestuur de klacht wel goed behandeld.