Datum uitspraak: 14-03-2022
Nummer uitspraak: 2022020032
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling wordt tijdens de gymles gefixeerd. De moeder van de leerling klaagt hierover. Zij meent dat het fixeren onnodig en buitenproportioneel was. Daarnaast klaagt de moeder erover dat de school vooringenomen was, toen zij besloot de leerling vanwege het incident te schorsen. Verder stelt de moeder dat de melding die de school bij Veilig Thuis heeft gedaan, in strijd is met de meldcode. Ook klaagt de moeder erover dat de school de leerling niet adequaat heeft begeleid en heeft verzuimd om voor hem een ontwikkelingsperspectief (opp) op te stellen.

Advies van de Commissie
De klacht over het fysiek ingrijpen en de schorsing is ongegrond.
De klacht over de Veilig Thuis-melding is gegrond. De klacht over de begeleiding is gegrond voor zover het het ontbreken van het ontwikkelingsperspectief betreft.

Toelichting
De leerling startte uit het niets met schoppen en slaan van en het aan de haren trekken bij de leerkracht. Hij is daarna door de leerkracht tegen zichzelf in bescherming genomen, vastgehouden en op de grond gelegd. Dat is proportioneel geweest en veilig gebeurd. De schorsing diende mede voor onderzoek naar een mogelijke andere school voor de leerling. Daarvoor is een schorsing toegestaan. De school heeft moeder onvolledig geïnformeerd over de Veilig Thuis-melding. Op dat punt is de klacht gegrond. De school heeft de leerling op onderwijskundig, sociaal-emotioneel en motorisch-therapeutisch vlak adequate ondersteuning geboden. Voor de leerling golden echter eigen leerlijnen. Ook was bij hem sprake van een complexe thuissituatie. Daarom is er ten onrechte voor hem geen ontwikkelingsperspectief opgesteld.