Datum uitspraak: 28-09-2021
Nummer uitspraak: 109176
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling uit groep 7 is bij de arm gepakt door een invalleerkracht. De moeder van de leerling en de school verschillen van mening over de aanleiding van het vastpakken. Ook verschillen zij van mening over de hardhandigheid van het vastpakken en het effect daarvan op de leerling. Volgens de school heeft de leerling er geen blijk van gegeven pijn te hebben ervaren. Volgens de moeder is de leerling stevig geknepen en is het een traumatische ervaring geweest voor haar dochter.
De moeder vindt verder dat de school haar klacht over het voorval niet goed heeft behandeld. De directeur van de school heeft geen gezamenlijk gesprek voorgesteld om te praten over het voorval en dat had wel gemoeten.

Advies van de Commissie
De klacht over het vastpakken is deels gegrond. De klacht over de klachtbehandeling is ongegrond.  

Toelichting
Het vastpakken van een leerling is alleen toegestaan wanneer er sprake is van een onveilige situatie voor medeleerlingen, personeel van de school of de leerling zelf. Dit heeft de school niet aangetoond en daardoor was er geen noodzaak om de leerling bij de arm vast te pakken.
Het is onhandig geweest van de directeur van de school dat hij niet direct een gezamenlijk gesprek heeft gepland over het voorval met moeder, de leerling en de invalleerkracht. Van een onzorgvuldige klachtbehandeling is echter geen sprake. De moeder heeft later gelegenheid gekregen om in gesprek te gaan met de school en het bestuur over het voorval en is door het bestuur gewezen op bijstand van een interne of externe vertrouwenspersoon.

Trefwoorden: