Datum uitspraak: 05-08-2020
Nummer uitspraak: 109148
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school bevordert een leerling voorwaardelijk naar 4 mavo. De voorwaarde is dat de leerling de schoolexamens voor wiskunde, biologie en aardrijkskunde uit het derde leerjaar voor een bepaalde datum afrondt. Volgens school voldoet de leerling hier niet aan. Zij plaatst hem terug in klas 3. De vader van de leerling vindt deze beslissing onterecht. De school houdt zich volgens de vader niet aan de afspraak om zijn zoon meer begeleiding te bieden in verband met zijn medische klachten. De vader dient een klacht in en verzoekt om heroverweging van het besluit.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting advies
De vader en de school hebben een afspraak gemaakt over de bevordering naar klas 4. De leerling mocht de toetsen gespreid maken en hij kreeg extra hulp op aanvraag. Uit het dossier blijkt niet dat hierover onduidelijkheden bestonden bij de vader of de leerling. Wel blijkt dat de leerling zich niet hield aan de afspraak dat hij de toetsen zou inhalen. Nu de leerling niet aan deze voorwaarde voldeed, mocht de school de leerling terugplaatsen in klas 3. 
De Commissie kan niet vaststellen dat sprake was van onvoldoende begeleiding. De school heeft kenbaar rekening gehouden met de beperkte belastbaarheid van de leerling door de toetsen gespreid af te nemen en een gespreid examenjaar aan te bieden.