Datum uitspraak: 14-10-2009
Nummer uitspraak: 104209
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een leerling is na een aantal incidenten geschorst. De school heeft een AMK-melding gedaan en heeft aanvullende voorwaarden gesteld aan een overplaatsing naar een andere locatie.
De Commissie concludeert dat de informatieverwerking in deze zaak gebrekkig is geweest. Verweerder heeft al aangegeven dat informatie over de leerling, zo die al aanwezig was, versnipperd bij verschillende personen verspreid was. Deze versnippering van informatie is geen goede basis voor een adequate begeleiding gebleken. Indien de school bij de intake alerter was geweest en vervolgens actiever had gehandeld, waren de omstandigheden van de leerling eerder op een centraal punt in de organisatie bekend geraakt en was sneller duidelijk geworden dat er meer informatie over haar achtergrond moest komen. De melding van de schorsing bij de onderwijsinspectie heeft niet op de voorgeschreven wijze plaatsgevonden, waardoor de verantwoordelijk inspecteur niet tijdig van de schorsing op de hoogte is geraakt. Ook is in het leerlingdossier geen aantekening gemaakt van de AMK-melding, wat een adequate dossiervorming en verantwoording van het zorgtraject heeft bemoeilijkt.
De Commissie acht het opleggen van een schorsing voor onbepaalde tijd en het doen van een 
AMK-melding in dat perspectief ongelukkig gekozen instrumenten. Voorts heeft de Commissie de stellige indruk dat het bewust te lang laten voortduren van de schorsing mede is gebruikt als oneigenlijk drukmiddel. De klacht is grotendeels gegrond.