Datum uitspraak: 14-04-2014
Nummer uitspraak: 106063
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een ouder klaagt erover dat de school gebrekkig met haar communiceert over de begeleiding van haar kinderen en dat zij niet meer zelf mag communiceren. De Commissie concludeert dat de klacht van klaagster in essentie is terug te brengen tot de wijze van communiceren tussen partijen waardoor klaagster zich niet door verweerders gehoord voelt als gevolg waarvan de standpunten over en weer zijn verhard. Het is verwijtbaar dat er binnen de school voor klaagster andere afspraken gelden die niet met klaagster zijn gecommuniceerd. De school heeft onvoldoende aangetoond dat zij op professionele wijze heeft gecommuniceerd met klaagster. Voorts is feitelijk sprake van een pleinverbod. De klacht dat klaagster na een gedwongen afspraak met het bevoegd gezag feitelijk niet met school kan communiceren is in die zin gegrond dat juist is dat klaagster niet meer op eigen initiatief de school mag bezoeken. Dat er geen gesprek heeft kunnen plaatsvinden tussen alle betrokken, is de school aan te rekenen. In geval de contacten problematisch verlopen, dient de school desondanks te proberen een dergelijk gesprek te laten plaatsvinden. Ten slotte staat vast dat er tot op heden nog geen formele afhandeling van de klacht heeft plaatsgevonden, hetgeen verweerder ook heeft erkend. Reeds om deze reden is ook het laatste klachtonderdeel gegrond. Klacht gegrond. De Commissie heeft aanbevelingen gedaan over (de wijze van) communicatie en het vastleggen van afspraken.