Datum uitspraak: 17-01-2020
Nummer uitspraak: 108975
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader moet zijn kind, dat vier jaar wordt, aanmelden via een geautomatiseerde, centrale plaatsingsprocedure. Volgens de vader is deze procedure onwettig, in strijd met de grondwet en de AVG.
Zijn dochter is uiteindelijk geplaatst op de school van eerste voorkeur. Volgens de vader heeft de school waar zijn dochter nu onderwijs volgt, nooit een formele toelatingsbeslissing genomen.

Beslissing van de voorzitter 
De klacht over de plaatsingsprocedure is kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht over het ontbreken van een toelatingsbeslissing is kennelijk ongegrond.

Toelichting
Het in stand houden van een centraal plaatsings- of matchingssysteem is een maatschappelijke en politieke keuze, waarvan de toetsing van de doelmatigheid en rechtmatigheid bij de politiek en de rechter thuishoort. Een beoordeling of de procedure eventueel op gespannen voet staat met de AVG, kan de vader voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hooguit kan de Commissie beoordelen of de uitkomst van een plaatsingssysteem in een individueel geval tot een onbillijke uitkomst heeft geleid. Omdat de dochter is geplaatst op de school van eerste voorkeur, is daar geen sprake van.
De school heeft schriftelijk aan de vader gemeld dat de dochter is geplaatst en telefonisch dat zij is ingeschreven. De vader heeft een intakegesprek gehad, de dochter heeft wenmomenten gehad en zij zit inmiddels al maanden in een kleutergroep op de school. Uit dit alles blijkt dat de leerling is toegelaten.