Datum uitspraak: 24-03-2021
Nummer uitspraak: 109515
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een school krijgt signalen van kinderen over hun welzijn. De school linkt deze signalen aan (het gedrag van) de vader van de kinderen en nodigt hem uit voor een gesprek. Vader is het niet eens met de inhoud van de verschillende versies van de verslagen van het gevoerde gesprek.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
In gevallen, zoals hier, waar de ouders in een slechte scheiding zijn verwikkeld en de moeder verklaringen van de school heeft gebruikt in juridische procedures, moet een school zorgvuldig handelen. De school heeft dat in dit geval gedaan. De directeur heeft uitgebreid de tijd genomen om met de vader over zijn klacht te spreken. Hij heeft het verslag naar aanleiding van de opmerkingen van de vader twee keer aangepast. De meeste in het verslag genoemde signalen hebben specifiek op de vader betrekking. De bron van een van de signalen zat niet bij de aan de Commissie overgelegde stukken. De Commissie heeft daarom de aanbeveling gedaan nogmaals na te gaan of ook dit signaal betrekking heeft op (alleen) de vader. Als dat niet het geval is, zou het verslag op dat punt moeten worden aangepast.