Datum uitspraak: 11-12-2013
Nummer uitspraak: 105978
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Enkele docenten en studenten klagen erover dat een docent zich tijdens een introductiekamp bij het bemachtigen van een bed en nadat twee studentes hem in zijn slaap hadden bespoten met slagroom, grensoverschrijdend heeft gedragen. Een (introductie)kamp is een andere, vrijere omgeving dan die van de reguliere opleidingssituatie. Er worden onder andere vrijere omgangsvormen gehanteerd. Echter, ook in deze vrijere situaties dient de professionele standaard van een docent (of andere medewerker van een opleiding) te gelden. Onderdeel daarvan is dat er enige afstand tussen de student en de medewerker dient te blijven bestaan. Dat geldt niet alleen in de reguliere docent-student-relatie, maar juist ook in de wat vrijere momenten. In die momenten is door de ongedwongen sfeer het risico dat grenzen uit het oog raken en overschreden worden groter en daarvan dient de medewerker zich op die momenten ook bewust te zijn. Een fysieke worstelpartij in een slaapkamer tussen een docent en student, dient te allen tijde voorkomen te worden, omdat deze vorm van fysiek gedrag buiten de professionele standaard van een docent valt. Verweerder had zich na de eerste worstelpartij dienen te realiseren dat hij pas op de plaats moest maken omdat een volgende poging mogelijk wederom dit ongewenste gevolg kon hebben. Dat hij dit niet heeft gedaan/ingezien is hem aan te rekenen. Ervan uitgaande dat verweerder op het moment dat hij met slagroom in zijn gezicht werd gespoten in diepe slaap was, is het te begrijpen dat hij in eerste instantie heftig reageerde. Op enig moment zal verweerder hebben doorgekregen dat het een grap van de studenten was. Verweerder heeft enkele afgegeven signalen van een studente en een docent niet aangegrepen om zijn handelen aan te passen, maar is op dezelfde fysieke manier doorgegaan. Dat maakt de conclusie aannemelijk dat verweerder het gevecht (uiteindelijk) ook als een lolletje zag, net als de avond daarvoor. Dat concluderende, is de Commissie van oordeel dat verweerder in de gegeven situatie disproportioneel heeft gereageerd en dat zijn gedrag ook die nacht fysiek ongepast en grensoverschrijdend was. De klacht is gegrond.

Trefwoorden: