Datum uitspraak: 08-05-2019
Nummer uitspraak: 108551
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling vertelt thuis dat zij op school een casinospel heeft gespeeld waarbij de leerlingen, toen de fiches op waren, kleding konden ruilen tegen extra fiches. De moeder en stiefvader doen een melding van grensoverschrijdend gedrag bij het schoolbestuur. Het schoolbestuur merkt de melding aan als een klacht en verwijst de ouders naar de school. De situatie escaleert nadat een landelijke krant over deze kwestie publiceert en er een raadsdebat in de gemeente komt.
Dit resulteert in het opleggen van een pleinverbod aan klaagster.

Advies van de Commissie
De klacht over het opgelegde pleinverbod is niet-ontvankelijk. De overige klachten zijn ongegrond.

Toelichting
Het gedrag van de leerkracht is niet grensoverschrijdend geweest. Niet is gebleken dat de leerkracht de intentie heeft gehad om de leerlingen te bewegen ontuchtige handelingen te verrichten. Hierdoor rust op verweerders dan ook geen meldplicht. De spontane keuze van de leerkracht om kledingstukken te ruilen tegen extra speelgeld is wellicht onhandig geweest en er kon worden voorzien dat dit zou kunnen leiden tot enige baldadigheid in de klas. Maar ook dit is binnen de grenzen van aanvaardbaarheid gebleven. Daardoor rustte op de school ook geen meldplicht. Zowel de school als het schoolbestuur hebben de zorgen van de ouders serieus genomen en de melding zorgvuldig behandeld. Er is direct contact geweest tussen de bestuurder, de directeur en de leerkracht en er is zorgvuldig onderzocht wat er tijdens en rondom het bewuste casinospel is gebeurd. Verder is niet gebleken dat de school en/of het schoolbestuur ouders op een onzorgvuldige wijze hebben bejegend.
De klacht over het opleggen van een pleinverbod is niet-ontvankelijk. De Commissie heeft het beleid geen klachten te behandelen over onderwerpen waarover een andere (gerechtelijke) instantie al een oordeel heeft gegeven.