Datum uitspraak: 06-11-2018
Nummer uitspraak: 108386
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling draagt in verband met verschillende allergieën een EpiPen (een injectiespuit) bij zich. De moeder van de leerling klaagt erover dat de school haar dochter vanwege de EpiPen heeft ingedeeld in groep 5/6. De moeder vindt het pedagogisch niet verantwoord dat haar dochter niet in groep 6/7 is ingedeeld. De leerling voelt zich daardoor buitengesloten en gediscrimineerd. Volgens de moeder had de school eerst moeten kijken in welke groep de leerling het beste zou passen en daarna pas moeten kijken naar wat de leerling vanwege haar gezondheid nodig heeft. Daarnaast heeft er geen inspraak bij de groepsindeling plaatsgevonden.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Groepsindeling behoort tot de vrije beleidsruimte van de school. Daarom toetst de Commissie de groepsindeling terughoudend. De school heeft bij de groepsindeling een zorgvuldige afweging gemaakt. Meerdere factoren, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling, onderwijskundige en didactische behoeften van de leerling zijn meegewogen. Ook is uit organisatorische overweging gekozen voor een leerkracht die kennis heeft van het gebruik van de EpiPen, de signalen bij de leerling herkent en kan handelen als dat nodig is. De school heeft dan ook niet alleen vanwege het gebruik van de EpiPen de leerling in groep 5/6 ingedeeld.
De school heeft het beleid en de procedure over de groepsindeling niet vastgelegd. De school heeft toegezegd om de procedure van groepsindeling eenduidig en inzichtelijk te maken. Dat die procedure (nog) niet op papier staat, maakt niet dat deze onzorgvuldig is geweest.

Trefwoorden: