Datum uitspraak: 20-10-2021
Nummer uitspraak: 2021006535
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De ouders van een leerling uit groep 1 klagen erover dat de leerkracht zich tegen hen grof heeft uitgelaten. Bij andere ouders zou dit ook spelen. Zij klagen erover dat de directeur dit niet goed heeft onderzocht en informatie over de leerkracht heeft achtergehouden.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De ouders zijn niet bij de hoorzitting verschenen. Dit heeft het onderzoek naar de oorzaken van de klacht belemmerd. Ook kon de Commissie hierdoor niet bemiddelen in herstel van vertrouwen terwijl dat wel was gewenst vanwege de door ouders gemaakte ernstige verwijten.

De directeur heeft de klacht onder een brede kring van ouders onderzocht. Uit de aanpak van dit onderzoek en de in de dossierstukken opgenomen resultaten blijkt dat de directeur geen informatie heeft achtergehouden. Ook blijkt dat de leerkracht geen grof taalgebruik hanteert. De klachtbehandeling door het schoolbestuur is zorgvuldig verlopen.

Trefwoorden: