Datum uitspraak: 23-11-2021
Nummer uitspraak: 2021016039
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een vader klaagt over de handelwijze van de directeur van de school waar zijn dochter op zat. Zijn dochter zat tot medio januari 2020 op de school. De vader heeft zijn klacht op 20 september 2021 bij de Commissie ingediend. 

Beslissing van de Voorzitter
De vader is kennelijk niet-ontvankelijk in zijn klacht. 

Toelichting
De Commissie hanteert een verjaringstermijn van een jaar. De vader heeft de klacht ingediend op 20 september 2021, zijn brief dateert van 10 september 2021. De vader had kunnen klagen over gedragingen en beslissingen van de school(directeur) die na (in het beste geval) 10 september 2020 zijn voorgevallen. De leerling heeft echter tot medio januari 2020 op de school gezeten. Daaruit maakt de Commissie op dat de handelwijze van de (directeur van de) school waar de vader over klaagt, ook tot medio januari 2020 heeft gespeeld. De klacht is dus buiten de verjaringstermijn ingediend. De door de vader gegeven argumenten waardoor hij de klacht niet eerder heeft ingediend, zijn begrijpelijk. Er blijkt echter niet uit dat de vader de klacht niet eerder, nog binnen de verjaringstermijn, had kunnen indienen.