Datum uitspraak: 04-12-2019
Nummer uitspraak: 108922
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders hebben bij de Commissie een klacht ingediend over een leerkracht en de directeur van de school. Het schoolbestuur heeft daarna de mogelijkheid gekregen de klacht af te handelen. De ouders zijn niet tevreden met de uitkomst van de klachtafhandeling en willen een oordeel van de Commissie.

Oordeel van de voorzitter
Klagers zijn kennelijk niet-ontvankelijk in hun klacht.

Toelichting
De Commissie neemt geen klachten in behandeling als het bestuur de klacht al gegrond heeft verklaard. Het bestuur heeft aan de ouders erkend dat de leerkracht en de directeur niet zorgvuldig hebben gehandeld. Ook heeft het bestuur aangegeven dat er gesprekken zijn gevoerd met het team om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Daar kan de Commissie niets aan toevoegen.