Datum uitspraak: 27-01-2021
Nummer uitspraak: 109474
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat de school haar twee kinderen onterecht heeft vastgehouden in de school, nadat de moeder tegen de leerkracht had gezegd dat de kinderen eventjes alleen thuis zouden zijn omdat zij moest werken. Volgens de moeder heeft de school nodeloos de jeugdbescherming ingelicht en de politie gebeld. De moeder verwijt de school door de handelwijze van de school haar kinderen uithuisgeplaatst zijn. 
Volgens de school was de moeder verward. Ze wilde haar kinderen naar hun vader brengen, terwijl dit niet mocht van de jeugdbescherming. De school heeft instructies opgevolgd van de jeugdbescherming. De school heeft geen melding gedaan bij Veilig Thuis. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond

Toelichting
Vaststaat dat de moeder overstuur is geweest. De school is bekend met de geschiedenis van huiselijk geweld in het gezin van de kinderen. De school heeft zorgvuldig gehandeld. De leerkracht heeft eerst overlegd met de intern begeleider. Vervolgens heeft school de gezinsvoogd gebeld hoe zij moest omgaan met de situatie dat moeder de kinderen naar de vader wilde brengen. De gezinsvoogd heeft de instructie gegeven aan de school om de politie te bellen. De school heeft de kinderen van de moeder logischerwijs in de school opgevangen toen de moeder werd opgehaald door de politie.
De school is niet verantwoordelijk voor de uithuisplaatsing van de kinderen. Uithuisplaatsing is een kinderbeschermingsmaatregel die alleen een kinderrechter kan opleggen na een verzoek daartoe van de Raad voor de Kinderbescherming.