Datum uitspraak: 10-02-2021
Nummer uitspraak: 109434
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een vso-school besluit dat een leerling aan het eind van het schooljaar moet overstappen naar een andere school omdat de kans op een diploma te klein is geworden. De moeder klaagt erover dat dit besluit zonder overleg met haar is genomen. Daarnaast klaagt de moeder erover dat de zorgcoördinator in e-mails zich te negatief over de moeder heeft uitgelaten. Ook heeft zij enkele e-mails met een paar instanties gedeeld. Ook de onderwijsadviseur heeft een verslag van een multidisciplinair overleg (mdo) met andere personen gedeeld. Hiervoor heeft de moeder geen toestemming gegeven. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond voor zover deze betrekking heeft op de uitlatingen over de moeder in de e-mails van de zorgcoördinator. Voor het overige is de klacht ongegrond. 

Toelichting
De school heeft regelmatig met de moeder besproken dat de school zich zorgen maakte over de ontwikkeling van de leerling. Daarbij heeft de school haar twijfels geuit of de leerling een diploma zou kunnen halen. De school biedt diplomagericht onderwijs aan en begeleidt leerlingen niet om uit te stromen naar een (beschutte) arbeidsplaats. De school heeft voldoende tijdig het definitieve besluit genomen. Uiteindelijk is het besluit zonder overleg met de moeder genomen, maar deze vrijheid komt de school toe. Bij de school (het schoolbestuur) berust immers de zorgplicht wat betreft het bieden van (passend) onderwijs.
In de e-mails is de zienswijze van de zorgcoördinator op het overleg met de moeder over de leerling weergegeven. Hoewel de waarneming van de zorgcoördinator over de communicatie met de moeder van belang kan zijn voor het overleg dat moest worden gehouden, komt uit de e-mails onvoldoende naar voren dat dit haar zienswijze betreft. Ook ontbreekt enige nuancering over bijvoorbeeld de aanwezigheid van de kinderen van de moeder bij een gesprek.  
De e-mails zijn gestuurd in reactie op e-mails van de betrokken instanties. De Commissie beschikt niet over deze e-mails en kan zodoende de precieze context niet vaststellen. Gezien de betrokkenheid van deze instanties en het overleg dat met hen zou gaan plaatsvinden, is het sturen van de e-mails niet onzorgvuldig. Het verslag van het mdo is gestuurd aan betrokkenen van de school omdat zij verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan de leerling.