Datum uitspraak: 10-09-2019
Nummer uitspraak: 108691
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een moeder klaagt er over dat de directeur van de basisschool de wijkagent heeft ingeschakeld vanwege uitingen van de moeder over een sinterklaasviering met zwarte piet op school. De wijkagent heeft vervolgens onaangekondigd een bezoek aan de moeder gebracht. De aard van dat bezoek lag in de uitingen van de moeder over (mogelijke verstoring van) het sinterklaasfeest op de school. De moeder had met de school al een gesprek gehad, waarin zij heeft gemeld dat zij niet voor een verstoring van het feest zou zorgen. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Na signalen van ongeruste ouders heeft de school een gesprek met de moeder gehad. Ondanks het gesprek bleven de signalen van andere ouders aanhouden. Gezien de recent ernstig verstoorde sinterklaasintocht in Eindhoven en de verantwoordelijkheid voor de leerlingen, het personeel en de school, heeft de directeur advies bij de wijkagent ingewonnen. De Commissie acht het inwinnen van advies begrijpelijk. De keuze van de wijkagent om bij klaagster langs te gaan, kan de directeur niet worden verweten.

Trefwoorden: