Datum uitspraak: 24-03-2021
Nummer uitspraak: 109460
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is eind oktober 2018 begonnen op de school. In schooljaar 2019-2020 zat de leerling (wederom) in groep 1. In het schooljaar 2020-2021 zit de leerling in groep 2. De ouders klagen erover dat de school de leerling het schooljaar 2020-2021 niet in groep 3 heeft geplaatst. 

Advies van de Commissie
De klacht over de communicatie is niet-ontvankelijk. Verder is de klacht ongegrond.

Toelichting
De school heeft een overgangsprotocol waarin is opgenomen dat leerlingen die in oktober, november en december instromen eigenlijk in 'groep 0' beginnen en daardoor langer zullen kleuteren. Omdat uitzonderingen mogelijk zijn, volgt de school deze leerlingen om te kijken of ze eerder kunnen doorstromen naar groep 3. 
Gebleken is dat ouders niet op de hoogte waren van het overgangsprotocol en dachten dat hun dochter na het eerste, niet volledige, schooljaar was overgegaan naar groep 2. Dat was echter niet het geval. Dit kon overigens ook worden afgeleid uit de rapporten van de leerling. Desalniettemin heeft de school over dit beleid niet goed gecommuniceerd. Daarvoor hebben de school en het bestuur ook hun excuses aangeboden.
De school heeft de ontwikkeling van de leerling gevolgd en op grond daarvan besloten dat er geen reden was voor versnelde doorstroom. Daarom is de leerling het schooljaar 2020-2021 niet in groep 3 geplaatst. De school heeft dat besluit in redelijkheid kunnen nemen.