Datum uitspraak: 10-05-2019
Nummer uitspraak: 108271
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Vader klaagt dat de school zijn zeer hoogbegaafde dochter onvoldoende heeft erkend en begeleid. Hij klaagt er ook over dat de school zijn dochter niet meer heeft toegelaten na een mislukte proefplaatsing op de Leonardo-afdeling van een andere school. Sindsdien zit zijn dochter 10 maanden thuis. Vader vindt ook dat de school onvoldoende heeft gedaan om een andere school voor zijn dochter te vinden. 

Advies van de Commissie
De klacht over erkennen van hoogbegaafdheid en onvoldoende begeleiding is ongegrond. De klacht over de verwijdering en tekortschieten zorgplicht is gegrond. 

Toelichting
De school heeft na de diagnose hoogbegaafdheid begeleiding ingezet. Tussen de diagnose en de proefplaatsing op de Leonardo-afdeling zat maar 5 weken, waardoor niet alle begeleiding van de grond heeft kunnen komen. 
Toen duidelijk was dat er voor de leerling geen passende onderwijsplek was, had de school dit moeten voorleggen aan het samenwerkingsverband.
Tot slot: met klager is gecommuniceerd over de vraag of zijn klacht over de verwijdering niet moet worden doorgestuurd naar de Geschillencommissie passend onderwijs. Maar klager wilde zijn dochter niet terug naar deze school en besloot zijn verzoek als een klacht door de LKC te laten behandelen.