Datum uitspraak: 15-03-2010
Nummer uitspraak: 104416
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een gescheiden vader ontvangt geen informatie over zijn kinderen, hoewel de directeur en het bestuur wel hebben toegezegd dat hij het zou krijgen. Verder klaagt hij erover dat de directeur een e-mail van hem aan de moeder van de kinderen heeft laten lezen.
Het is correct dat verweerder na ontvangst van de eerste e-mail van klager bij de moeder heeft geïnformeerd of klager de vader was. Verweerder zal zeker de e-mail van klager genoemd hebben aan de moeder om uit te leggen waarom hij haar naar de vader van de kinderen heeft gevraagd, maar dat hij de e-mail aan haar heeft laten lezen is niet vast komen te staan. Dit onderdeel van de klacht is ongegrond. De informatie is uiteindelijk niet verstrekt, omdat de directeur geen adres van klager had. De Commissie is van oordeel dat de directeur zich op dat punt te passief heeft opgesteld. Van de directeur had verwacht mogen worden dat hij, toen hem duidelijk was dat de school de adresgegevens niet had, klager om de desbetreffende gegevens had gevraagd. Dat heeft de directeur op diverse, geëigende momenten nagelaten. De klacht is deels ongegrond, deels gegrond.