Datum uitspraak: 21-08-2014
Nummer uitspraak: 106212
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klager klaagt erover dat de schooldirecteur zijn brief met een verzoek om inlogcodes voor schoolfoto's ongeopend retour heeft gestuurd. Tevens klaagt klager erover dat hij de inlogcodes niet krijgt, ondanks een toezegging van de algemeen directeur. Tussen klager en verweerder is inmiddels uit en te na gesproken over hetgeen klager in zijn brief aan de directeur aan de orde heeft gesteld. Daarmee is er geen belang meer bij behandeling van dit klachtonderdeel. In zoverre is de klacht niet-ontvankelijk. Klager heeft er als gescheiden ouder recht op dat de school hem informatie verstrekt over belangrijke feiten of omstandigheden betreffende zijn kinderen of hun verzorging of opvoeding. Schoolfoto's vallen daar echter niet onder. Klager heeft daar dus geen recht op. Klacht in zoverre ongegrond. Klacht deels niet-ontvankelijk, deels ongegrond.