Datum uitspraak: 16-05-2022
Nummer uitspraak: 2022024289
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het schoolbestuur heeft besloten om een bovenschoolse groep voor fulltime hoogbegaafdenonderwijs op te heffen. Een aparte hoogbegaafdengroep past niet bij de visie van het bestuur om inclusief onderwijs te bieden in reguliere groepen en kan daarom niet langer gefinancierd worden. De vader van een leerling van de hoogbegaafdengroep vindt dat hij eerder geïnformeerd moest zijn over de visie op hoogbegaafdenonderwijs en de opheffing van de groep. Ook vindt de vader het een onjuiste handelwijze dat de leerkrachten eerder dan de ouders op de hoogte zijn gesteld van de opheffing. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond voor wat betreft de communicatie van de bestuurder over de opheffing van de hoogbegaafdengroep. De klacht is ongegrond voor wat betreft het als laatste informeren van de ouders over het besluit.

Toelichting
De bestuurder heeft haar visie op het hoogbegaafdenonderwijs kenbaar gemaakt aan de ouders, nadat het besluit was genomen om de hoogbegaafdengroep op te heffen. De Commissie oordeelt dat de ouders eerder geïnformeerd hadden moeten worden over de visie en de beoogde terugplaatsing van de leerlingen in reguliere klassen. Voor de ouders is deze informatie noodzakelijk om te kunnen beoordelen of de vorm van onderwijs die de bestuurder beoogt, passend is voor hun kind.
Een school mag beslissen om leerkrachten eerder te informeren dan de ouders over de opheffing van een groep.