Datum uitspraak: 09-11-2020
Nummer uitspraak: 109313
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een basisschool geeft aan een leerling als schooladvies mavo/havo. De moeder van de leerling vindt het schooladvies te laag en meent dat een havo advies passend is. De moeder wilde over het schooladvies in gesprek, maar meent dat zij toen respectloos is behandeld door de directeur. Ook zou de directeur over haar hebben geroddeld. 
Verder klaagt de moeder erover dat de leerkracht haar dochter onheus heeft bejegend na afloop van een toets. 
De moeder klaagt er ook over dat de school te weinig heeft gedaan tegen het pesten van haar dochter in groep 7.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen. Een mavo/havo advies is niet overduidelijk onjuist. 
De Commissie kan niet vaststellen dat de directeur respectloos heeft gehandeld of over de moeder heeft geroddeld. Dit geldt ook voor de gestelde bejegening door de leerkracht.
Om te kunnen spreken van pesten, moet sprake zijn van structureel, moedwillig pestgedrag, gericht tegen de leerling. Dit was in dit geval niet vast te stellen. Een groep meisjes had onderling onenigheid, en daar heeft de school tegen opgetreden.