Datum uitspraak: 01-04-2021
Nummer uitspraak: 109412
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit op een school voor speciaal basisonderwijs. Zijn moeder wil dat hij wordt toegelaten op een reguliere basisschool. Volgens moeder heeft de school zonder haar toestemming informatie verstrekt aan mogelijke basisscholen. Ook heeft de school niet jaarlijks met haar gesproken over de ontwikkeling van haar zoon.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Het enige voorval waar de moeder naar verwees over het zonder haar toestemming verstrekken van informatie aan een basisschool, dateert van drie jaar voor het indienen van de klacht. Omdat de Commissie geen klachten behandelt over voorvallen van langer dan een jaar voor het indienen van de klacht, is dit voorval niet bij de beoordeling betrokken. Verder heeft de school meegewerkt aan door moeder opgestarte onderzoeken van het samenwerkingsverband en de onderwijsconsulenten over een eventuele plaatsing van de leerling op een reguliere basisschool.
De school heeft wel elk jaar met moeder over de ontwikkeling van haar zoon gesproken. De school is in dat overleg niet uit zichzelf begonnen over een overstap naar het regulier onderwijs. Dat hoeft in dit geval ook niet omdat de school van mening is dat de leerling op de sbo-school op zijn plek zit.