Datum uitspraak: 23-06-2021
Nummer uitspraak: 2021006436
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling klaagt erover dat de school hem het cijfer 1 gaf vanwege het gebruik van een niet toegestaan hulpmiddel tijdens een pta toets. De leerling had een eigen Binas bij zich waarin blaadjes zaten waarop antwoorden van eerdere examens stonden. De leerling mocht de toets ook niet meer herkansen. Volgens de leerling is dit onterecht en staat de maatregel niet in verhouding tot de onregelmatigheid. Het hulpmiddel was niet voorhanden. Verder vindt hij dat de beslissing onzorgvuldig tot stand is gekomen. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.    

Toelichting
De leerling en de school hebben tegengestelde verklaringen over welk hulpmiddel de leerling op de tafel waaraan hij werkte had liggen. De school heeft een proces-verbaal van het toetsmoment en een verklaring van de surveillant ingediend waaruit blijkt dat de leerling het verboden hulpmiddel met spiekblaadjes op tafel had. Daarom heeft de school terecht geconcludeerd dat er een onregelmatigheid was. De sanctie staat in verhouding tot de onregelmatigheid en de beslissing is zorgvuldig tot stand gekomen. De teamleider heeft de leerling gehoord, het besluit schriftelijk medegedeeld en daarbij een mogelijkheid tot het indienen van bezwaar geboden. De school heeft de sanctie dan ook mogen opleggen.

Trefwoorden: