Datum uitspraak: 20-12-2019
Nummer uitspraak: 108823
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders van een leerling in groep 8 klagen over machtsmisbruik en belangenverstrengeling doordat de leerkrachten van de beide groepen 8 met elkaar zijn getrouwd. De beide leerkrachten hebben binnen de school meerdere functies waardoor volgens de ouders een onveilige schoolomgeving kan ontstaan voor de leerlingen. Ook kan dit zorgen voor miscommunicatie.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Klagers hebben de klacht zeer algemeen verwoord. De Commissie betreurt dat klagers zich niet de moeite hebben getroost om de hoorzitting bij te wonen en daar de klacht nader te concretiseren. Het feit dat de leerkrachten met elkaar getrouwd zijn, is niet klachtwaardig. Ook het vervullen van meerdere functies binnen de school is dat niet. De ouders onderbouwen niet hoe dit kan leiden tot machtsmisbruik en belangenverstrengeling. Evenmin hebben zij aangetoond hoe dit de kwaliteit van het onderwijs, een van de redenen waarom de klachtencommissies destijds een wettelijke basis hebben gekregen, raakt.

Trefwoorden: