Datum uitspraak: 12-04-2022
Nummer uitspraak: 2022020065
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met hechtingsproblemen is geplaatst op een school voor speciaal basisonderwijs. Het lukt de school niet om de leerling de ondersteuning te geven die hij nodig heeft. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs af voor de leerling. De school geeft onderwijs aan de leerling, in afwachting van een plek op een school voor speciaal onderwijs.
Na de herfstvakantie geeft de vaste leerkracht geen les meer op de maandagen. De school beslist dat de leerling geen klassikaal onderwijs meer kan krijgen op de maandagen omdat een nieuwe onervaren leerkracht te veel onrust geeft voor de leerling. De ouders van de leerling zijn het hiermee oneens en dienen een klacht in bij de Commissie.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Een onderwijsprogramma buiten de klas kan helpen om de leerling de begeleiding te geven die hij nodig heeft. De leerling krijgt opdrachten, waar hij in de school, onder begeleiding van een zorgaanbieder, aan kan werken.
De school heeft onderbouwd waarom een programma buiten de klas op de maandagen het beste is voor zowel de leerling als voor de rust van de andere kinderen. De school erkent dat de communicatie hierover met de ouders van de leerling beter had gemoeten.