Datum uitspraak: 10-07-2020
Nummer uitspraak: 109303
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school heeft een leerling een havo-advies gegeven. De ouders van de leerling hadden minstens een havo/vwo-advies verwacht en gewild. De leerling scoort goed op methodegebonden toetsen, heeft extra aanbod gekregen en kan na een operatie beter horen. Dit heeft de school onvoldoende meegewogen bij de vaststelling van het advies, aldus de ouders.  

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Gezien de ontwikkeling van de leerling is het havo-advies niet onredelijk of evident onjuist. Begrijpend lezen is een belangrijke voorspeller voor het meest kansrijke niveau in het voortgezet onderwijs. De gemiddelde score bij begrijpend lezen wijst erop dat de school de leerling met het havo-advies een uitdagende kans op het voortgezet onderwijs wil geven.