Datum uitspraak: 20-07-2021
Nummer uitspraak: 2021010264
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school geeft een leerling een vmbo-tl/havo-advies. De vader van de leerling verwachtte en wilde minstens een havo-advies op basis van het resultaat van de Cito Eindtoets. De leerling heeft een score van 545 (vwo). Volgens de vader heeft de school deze eindscore onvoldoende meegewogen bij de vaststelling van het advies.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Gezien de ontwikkeling, het gedrag en de werkhouding van de leerling is het vmbo-tl/havo-advies niet onredelijk of evident onjuist. Begrijpend lezen is een belangrijke voorspeller voor het meest kansrijke niveau in het voortgezet onderwijs. De gemiddelde score bij begrijpend lezen wijst erop dat de school de leerling met het vmbo-tl/havo-advies een uitdagende kans op het voortgezet onderwijs wil geven.