Datum uitspraak: 25-06-2014
Nummer uitspraak: 106217
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een gescheiden ouder klaagt erover dat de school zijn dochter heeft ingeschreven zonder dat hij daar toestemming voor had gegeven, met hem gemaakte afspraken niet is nagekomen en medewerking heeft verleend aan het abrupt van school halen van zijn dochter door zijn ex-echtgenote. De school, bekend met de scheiding en het kort geding over een omgangsregeling, had de dochter van klager weliswaar niet formeel ingeschreven, maar wel laten deelnemen aan het onderwijs als ware zij ingeschreven. Vanwege de informatieplicht van de school had hierover met klager contact opgenomen moeten worden. In zoverre is de klacht over de inschrijving gegrond. De school is ten aanzien van verschillende communicatieaspecten onvoldoende zorgvuldig geweest zodat de klacht over de informatieverstrekking aan gescheiden ouders gegrond is. De school heeft niet meegewerkt aan de overdracht op school van klagers dochter. De school heeft in het geschil tussen klager en zijn ex-echtgenote een neutrale koers aangehouden. De klacht over het handelen in strijd met de belangen van klagers dochter is ongegrond.