Datum uitspraak: 27-09-2011
Nummer uitspraak: 105018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klacht over onjuiste informatieverstrekking aan het AMK over de communicatie tussen klaagster en haar ex-partner.
De school is in beginsel gehouden om relevante informatie aan het AMK te verstrekken. Voorts is niet vereist dat er overeenstemming met de ouders bestaat over de inhoud van de te verstrekken informatie. Wel dient een school in beginsel ouders op de hoogte te stellen dat en door wie informatie is gevraagd. De school heeft de feitelijke juistheid van de verstrekte informatie onvoldoende onderbouwd. Juist in zaken als deze dient uitsluitend informatie te worden verstrekt die op zijn juistheid verifieerbaar is. De school is daar onvoldoende in geslaagd en had zich beter kunnen beperken tot het beschrijven van eventuele signalen van het kind.
Uit het feit dat een gesprek voortijdig is afgebroken kan niet worden geconcludeerd dat de school de klacht niet serieus heeft genomen. Hoewel het indienen van een klacht er niet aan in de weg hoeft te staan dat de school de onderliggende problemen ook zelf probeert op te lossen, is het in het voorliggende geval begrijpelijk en niet klachtwaardig dat de directeur in afwachting van de klachtbehandeling het hervatten van het gesprek heeft opgeschort. Klacht gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond.