Datum uitspraak: 25-04-2022
Nummer uitspraak: 2022015313
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) voert in het kader van een omgangsregeling een onderzoek uit. De moeder geeft de school van haar dochter op als informant. De school vult het vragenformulier van de Raad in. De moeder vindt dat de school onjuiste en onvolledige informatie heeft verstrekt aan de Raad. Ook vindt de moeder het vreemd dat de school richting de Raad noemt dat er zorgen zijn rondom haar dochter, terwijl de school die zorgen nooit met haar heeft gedeeld. 

Advies van de Commissie
De klacht over het verstrekken van onjuiste informatie aan de Raad is gegrond, de klacht over het verstrekken van onvolledige informatie aan de Raad is ongegrond.

Toelichting
De school heeft tegenover de Commissie aangegeven dat er geen zorgen waren rondom de leerling maar veeleer aandachtspunten. In de ingevulde vragenlijst heeft de school echter letterlijk gesproken over zorgen en problemen die er waren. De school heeft zich bij het invullen van de vragenlijst onvoldoende rekenschap gegeven van de zwaarwegende belangen van de moeder en had zich genuanceerder uit moeten laten.
In tegenstelling tot wat de moeder stelt, heeft de school richting de Raad niet alleen negatieve voorbeelden over haar dochter gegeven, maar ook positieve voorbeelden.