Datum uitspraak: 23-04-2018
Nummer uitspraak: 108040
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een moeder klaagt erover dat de school van haar dochter een melding heeft gedaan bij de Raad voor de Kinderbescherming. Volgens de moeder heeft de school onjuiste informatie verstrekt. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
De school heeft geen melding gedaan bij de Raad voor de Kinderbescherming. Dit heeft de Stichting voor preventieve jeugdbescherming gedaan. De reden daarvoor was dat de hulpverlening voor de leerling niet op gang kwam. De moeder had aan de Raad voor de Kinderbescherming toestemming gegeven om de school als informant te benaderen. De school mocht dus informatie verstrekken. De school hoeft vooraf geen overleg met de moeder te hebben over de informatie die zij zal verstrekken. Wel moet de school zich genuanceerd uitlaten en zo nodig de status van de informatie aangeven. Dat heeft de school voldoende gedaan. De school heeft zorgvuldig gehandeld.