Datum uitspraak: 19-07-2021
Nummer uitspraak: 2021000397
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling stuurt een e-mail met een zorgelijke inhoud naar de school. De school informeert de politie, niet de ouder. De leerling geeft de school geen toestemming om de ouder de e-mail en het leerlingdossier in te laten zien. De vader van de leerling vindt dat hij over de inhoud van de e-mail geïnformeerd moet worden gezien de ernst van de situatie. Ook klaagt hij erover dat de school hem onjuist heeft geïnformeerd over een gesprek met een hulporganisatie.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De leerling is ouder dan zestien. De ouder heeft daarom geen recht om de zorgelijke e-mail in te zien als de leerling daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook voor het leerlingdossier. Niet is vast komen te staan dat de school de ouder onjuist heeft geïnformeerd over het contact dat de school met een hulporganisatie heeft gehad.