Datum uitspraak: 30-08-2017
Nummer uitspraak: 107608
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een gescheiden moeder belast met het ouderlijk gezag klaagt erover dat zij onvoldoende informatie krijgt over haar zoon en over de klas van haar zoon. De zoon, die onder toezicht is gesteld, woont bij zijn vader. De moeder klaagt er ook over dat zij geen inzage krijgt in het leerlingdossier van haar zoon.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
Een school moet ouders belast met het ouderlijk gezag informeren over de ontwikkeling van hun kind. Dat heeft de school in dit geval gedaan. De moeder is in het bezit gesteld van het rapport van haar zoon, zij heeft het portfolio van haar zoon op school ingezien en de school heeft met de moeder gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van haar zoon. Meer algemene informatie kan de moeder vinden op de website van de school. 
Op advies van de gezinsvoogd heeft de school in redelijkheid kunnen besluiten om de moeder geen toegang te verlenen tot de app van de klas en om haar geen lijst met adressen van de ouders van de klas sturen. 
De school heeft de moeder uitgenodigd om het leerlingdossier van haar zoon in te zien. Dat zij van die mogelijkheid nog geen gebruik heeft gemaakt, kan de school niet worden tegengeworpen.