Datum uitspraak: 10-04-2013
Nummer uitspraak: 105676
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een gescheiden ouder klaagt erover dat de school hem onvoldoende informeert over de ontwikkeling van zijn kinderen en over de wijze waarop hij wordt bejegend, men name door hem (tijdelijk) de toegang tot het schoolterrein te ontzeggen. Het is niet aannemelijk geworden dat er sprake is van bewust beleid van school om klager niet te informeren over zijn kinderen; voor onzorgvuldigheden zijn excuses aangeboden en bovendien waren ten tijde van de klachtbehandeling de onvolkomenheden in de informatievoorziening al rechtgezet. Dit klachtonderdeel is ongegrond.
De school is geconfronteerd met enkele incidenten waarbij klager onverwacht de school in is gekomen of waarbij klager en zijn ex-partner in aanwezigheid van ouders en leerlingen woorden hebben gehad. In dergelijke situaties die de goede gang van zaken op de school verstoren of kunnen verstoren mag de school preventieve maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Het bevoegd gezag hanteert voor zijn scholen een streng beleid ten aanzien van deelname aan en bijwonen van schoolactiviteiten door ouders. Indien een van de ouders bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van de andere ouder, worden beide ouders van de activiteit uitgesloten. Onverkorte toepassing van dit beleid komt er op neer dat een kwaadwillende ouder op deze wijze de andere ouder (wettelijke) rechten kan ontzeggen. Ook vanuit het perspectief van de kinderen is het onwenselijk dat een onwillige houding van één van de ouders er toe leidt dat beide ouders niet aanwezig zijn bij schoolactiviteiten waarbij ouders worden betrokken. Klacht gedeeltelijk gegrond.