Datum uitspraak: 08-03-2012
Nummer uitspraak: 105160
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klager, een gescheiden vader met ouderlijk gezag, klaagt erover dat de school hem geen informatie over zijn dochter gaf toen hij hier om vroeg. De school ging ervan uit dat klager geen ouderlijk gezag had en vertelde dat hij geen recht had op informatie. Door te handelen vanuit bepaalde onjuiste veronderstellingen heeft de school klager onheus bejegend. Alhoewel uiteindelijk duidelijk werd dat klager ouderlijk gezag heeft, informeert de school klager nog steeds niet rechtstreeks over zijn dochter. Ten onrechte verwijst de school naar het scheidingsconvenant, waarin staat dat de moeder verplicht is om de vader te informeren over schoolvorderingen etc., omdat klager nadrukkelijk heeft verzocht om hem te informeren. De school heeft  een actieve informatieplicht; ook als een ouder geen ouderlijk gezag heeft moet de school die ouder, als hij daarom verzoekt, informeren over belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind betreffen of diens verzorging of opvoeding. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als het belang van het kind zich hiertegen verzet. De klacht is gegrond met de aanbeveling om er zorg voor te dragen dat bij aanmelding van leerlingen structureel in kaart wordt gebracht hoe de juridische status wat betreft gezag, omgang en informatievoorziening van gescheiden ouders ten opzichte van elkaar en hun kinderen is. Ook beveelt de Commissie aan om op het aanmeldingsformulier standaard naar de namen en adressen van beide ouders te vragen.