Datum uitspraak: 20-01-2009
Nummer uitspraak: 103918
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klager klaagt er onder meer over dat deze school hem drie jaar lang informatie heeft onthouden waarop hij als ouder recht heeft. In oktober 2007 heeft klager verzocht hem te informeren over de gang van zaken met betrekking tot zijn zoon op school. In een e-mail heeft verweerder in eerste instantie ieder contact tussen klager en de school afgehouden met een beroep op het belang van het kind. Naderhand is beperkt informatie verstrekt. Verweerder was na de aanmelding op de hoogte van de juridische situatie, inhoudende dat beide ouders ouderlijk gezag hadden. Verweerder mocht niet zonder meer genoegen nemen met de mededeling van de moeder dat zij zou voorzien in het verstrekken van informatie aan klager. Door naar het adres van klager te informeren en hem vervolgens in te lichten over de met de moeder gemaakte afspraak had verweerder op vrij eenvoudige wijze zeker kunnen stellen dat alle drie betrokken partijen op de hoogte waren van de gemaakte afspraken. Verweerder heeft niet adequaat en voortvarend onderzocht op welke wijze hij aan de verplichting van artikel 11 (bedoeld is  artikel 23b) WVO inhoud diende geven.
Klacht gegrond.