Datum uitspraak: 30-06-2020
Nummer uitspraak: 109261
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een vader klaagt erover dat de school op twee momenten informatie aan de gezinsvoogd heeft verstrekt over zijn dochter. Klager was hiervan niet op de hoogte. Verder was het beeld dat de school in de informatie had geschetst, onjuist.

Beslissing van de voorzitter
De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk; de Commissie neemt de klacht niet in behandeling. 

Toelichting
De Commissie behandelt geen klachten over gebeurtenissen die door de school feitelijk al gegrond zijn verklaard. Een advies van de Commissie voegt in zo'n geval niets toe. De school heeft de verklaring gerectificeerd en het standpunt over de leerling gewijzigd. Vervolgens heeft de school de gezinsvoogd hiervan op de hoogte gesteld. Dit komt neer op een feitelijke gegrondverklaring.  
De klacht van de vader over een verklaring van de school uit 2018 neemt de Commissie niet in behandeling, omdat deze te laat is ingediend. De Commissie behandelt geen klachten over gebeurtenissen en gedragingen die zich meer dan een jaar voor het indienen van de klacht hebben voorgedaan. Nu de klacht ruim twee jaar na de afgelegde verklaring is ingediend, en niet is gebleken dat de vader niet eerder hierover kon klagen, neemt de Commissie de klacht niet meer in behandeling.