Datum uitspraak: 08-08-2018
Nummer uitspraak: 108179
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is onder toezicht gesteld (ots). De gezinsvoogd heeft de school om informatie over de leerling gevraagd en deze van de mentor gekregen. De vader van de leerling klaagt erover dat de informatie zonder toestemming van de ouders is verstrekt.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De informatie die de mentor heeft verstrekt, betreft informatie over de ontwikkeling en het welbevinden van de leerling. Deze informatie, die op objectieve wijze is verschaft, kan noodzakelijk  zijn voor de uitvoering van de ots. 
De mentor heeft ook aangegeven aan de gezinsvoogd dat observatie van de leerling eventueel mogelijk is. Dit betreft het attenderen op een mogelijkheid en is daarmee niet klachtwaardig.