Datum uitspraak: 05-01-2021
Nummer uitspraak: 109371
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat de school zich niet neutraal opstelt. De kinderen zijn onder toezicht gesteld en in dat kader heeft de school contact met de gezinsvoogd. De moeder klaagt erover dat de school heeft meegewerkt aan het plan van de gezinsvoogd dat de vader de kinderen van school zou halen. Verder klaagt de moeder erover dat de directeur ten onrechte informatie heeft gedeeld met de gezinsvoogd over een voorval op school. Ook klaagt de moeder erover dat de school met de gezinsvoogd heeft gedeeld dat zij een klacht heeft ingediend bij de Commissie.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond voor zover deze betrekking heeft op het informeren van de gezinsvoogd over de ingediende klacht. Voor het overige is de klacht ongegrond.

Toelichting
De kinderen stonden onder toezicht, in dat kader heeft de gezinsvoogd een rol in de gezinssituatie. De school dient er zorg voor te dragen dat de leerlingen veilig van school gehaald worden. Niet is komen vast te staan dat de school een actieve rol heeft gehad in het ophalen van school en de wijze waarop de omgang wordt vormgegeven. De school heeft hierbij zorgvuldig gehandeld. 
De school mag informatie verstrekken aan de gezinsvoogd als deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling. In dit kader heeft de school informatie mogen delen over het voorval en de daarna door de school ervaren bedreiging van de zijde van de moeder. De moeder heeft de mogelijkheid om haar eigen visie met de gezinsvoogd kunnen delen. Niet is gebleken dat de verstrekte informatie onjuist is.
De school heeft niet gemotiveerd waarom informatie over de klachtprocedure noodzakelijk is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling en waarom de informatie dus met de gezinsvoogd moest worden gedeeld. De school heeft daarom niet met de gezinsvoogd mogen delen dat de moeder een klacht heeft ingediend.