Datum uitspraak: 30-10-2019
Nummer uitspraak: 108780
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Op verzoek van Veilig Thuis heeft de ib'er een vragenlijst ingevuld. Vader kan zich niet vinden in het antwoord dat de ib'er op een van de vragen heeft gegeven. Volgens vader is de informatie die is verstrekt niet relevant en is zijn privacy geschonden. Ook klaagt vader erover dat de informatie zonder toestemming aan Veilig Thuis is verstrekt. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De ib'er mag op verzoek relevante informatie aan Veilig Thuis verstrekken. Hiervoor hoeft de ib'er geen toestemming aan ouders te vragen. Bovendien had vader eerder een toestemmingsverklaring ondertekend, waardoor hij akkoord ging met het verstrekken van informatie aan Veilig Thuis. De verstrekte informatie is relevant voor het onderzoek van Veilig Thuis. Bij het verstrekken van die informatie heeft de ib'er zowel het belang van het kind als dat van de ouders in acht genomen door geen oordeel te geven en zich tot de feiten te beperken.